Wszystko co najlepsze z morza dla prawidłowego oddychania

Strona głównaPolityka prywatności

Zasady zachowania poufności informacji i obsługi plików cookie

Wykorzystywanie informacji, ochrona danych i poufność informacji pozyskanych drogą internetową Firma Omega Pharma Poland troszczy się o poufność informacji dotyczących osób odwiedzających nasze witryny. Ochrona poufności informacji ma dla nas ogromne znaczenie. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych w Internecie. Poniższe sekcje zawierają ogólny opis typów informacji zbieranych na stronach firmy Omega Pharma Poland oraz sposobów ich wykorzystywania.

Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji

Firma Omega Pharma Poland zbiera także w formie zbiorczej informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników, w celu monitorowania takich danych, jak całkowita liczba odwiedzin na naszych stronach internetowych, liczba osób odwiedzających poszczególne podstrony oraz nazwy domen operatorów internetowych, którzy obsługują osoby odwiedzające naszą stronę. Używamy tych informacji w formie zbiorczej w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu korzystania z naszej strony przez osoby ją odwiedzające i wprowadzenia na tej podstawie udoskonaleń. Możemy również udostępniać te informacje innym firmom z grupy Omega Pharma Poland. W RAMACH TEJ PROCEDURY NIE UJAWNIAMY ŻADNYCH INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ.

Korzystanie z danych dotyczących adresów IP

Adres IP to zestaw liczb, które są automatycznie przypisywane do komputera podczas logowania w sieci obsługiwanej przez operatora internetowego lub w firmowej sieci LAN albo WAN. W trakcie sesji serwery internetowe automatycznie identyfikują komputer na podstawie przypisanego adresu IP. Firma Omega Pharma Poland oraz inne firmy działające w imieniu firmy Omega Pharma Poland mogą zbierać adresy IP na potrzeby administracji systemem oraz kontrolowania korzystania z naszej strony internetowej. Z reguły nie powiązujemy adresu IP z informacjami umożliwiającymi identyfikację, co oznacza, że każda sesja będzie wymagała zalogowania i anonimowość użytkowników zostanie zachowana. Możemy jednak wykorzystać adres IP do identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej, gdy naszym zdaniem wymagać tego będzie wymuszenie zgodności z warunkami korzystania ze strony lub ochrona naszej usługi, strony internetowej albo innych użytkowników.

Łącza do innych stron

Strony internetowe firmy Omega Pharma Poland zawierają łącza do innych stron firmy Omega Pharma Poland oraz do stron innych firm udostępniane dla wygody użytkowników. Na tych stronach nie obowiązują opisane tutaj zasady zachowania poufności informacji. Po przejściu za pomocą łącza hipertekstowego do innej strony należy koniecznie zapoznać się z sekcjami zawierającymi informacje prawne i zasady zachowania poufności informacji.

Pliki cookie

Firma Omega Pharma Poland może umieszczać pliki cookie w przeglądarce użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami na temat częstotliwości odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz czynności wykonanych w trakcie odwiedzin. Pliki cookie same z siebie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację, jednak jeżeli takie informacje zostaną nam udostępnione, na przykład przez zarejestrowanie się w naszej witrynie, mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi w plikach cookie.

Użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak zazwyczaj ustawienia przeglądarki można zmodyfikować w celu blokowania plików cookie lub wyświetlania ostrzeżenia przed zapisaniem takiego pliku na komputerze. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji lub pomocy ekranowej przeglądarki. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie z interaktywnych funkcji tej i innych odwiedzanych stron może być ograniczone.

Zmiany

Wszelkie zmiany tych zasad zostaną niezwłocznie opublikowane na tej stronie. Zachęcamy do regularnego przeglądania Zasad zachowania poufności informacji i obsługi plików cookie, ponieważ mogą one od czasu do czasu być aktualizowane. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację zasad zachowania poufności informacji i obsługi plików cookie oraz wszelkich ich aktualizacji.
 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie materiały udostępniane na tej stronie internetowej są objęte prawami autorskimi firmy Omega Pharma Poland bądź zostały udostępnione firmie Omega Pharma Poland wraz z pozwoleniem na ich wykorzystanie, z wyjątkiem oznaczonych przypadków. Powielanie części lub całości zawartości w dowolnej formie jest zabronione, z wyjątkiem następujących zezwoleń:

Licencja na kopiowanie do użytku osobistego.

Użytkownik może czytać, wyświetlać, drukować i pobierać materiały znajdujące się na tych stronach jedynie na własny, niekomercyjny użytek.

Licencja na kopiowanie w ograniczonych celach.

Użytkownik może kopiować materiały dla innych osób z przeznaczeniem do użytku osobistego tylko pod warunkiem, że:

  • Użytkownik wskaże stronę internetową http://physiomer.pl jako źródło materiałów. Na kopii materiałów należy zamieścić odpowiednie informacje dotyczące źródła oraz adres internetowy http://physiomer.pl
  • Użytkownik poinformuje tę osobę o obowiązujących warunkach, których należy przestrzegać.


Ta licencja na kopiowanie nie obejmuje pozwolenia na dołączenie całości lub części materiałów do jakichkolwiek prac lub publikacji, zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej, bądź w jakiejkolwiek innej formie. W szczególności nie wolno rozpowszechniać ani kopiować stron internetowych http://physiomer.pl w celach komercyjnych.

Żadnej części strony internetowej http://physiomer.pl nie można powielać, przekazywać ani przechowywać na innej stronie internetowej ani w innych elektronicznych systemach udostępniania danych.

Niezależnie od zamieszczenia odpowiedniej informacji lub jej braku znaki towarowe, znaki usługowe oraz logo wyświetlane na tej stronie internetowej należą do firmy Omega Pharma Poland, ich partnerów promocyjnych lub innych firm.

Firma Omega Pharma Poland nie rości sobie żadnych praw własności do znaków towarowych należących do innych firm zamieszczonych na tej stronie internetowej. Znaki towarowe należące do innych firm są używane jedynie w celu identyfikacji produktów i usług należących do odpowiednich właścicieli, a użycia takich znaków towarowych nie należy traktować jako sponsorowania lub promowania przez firmę Omega Pharma Poland.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki korzystania oraz cała zawartość tej strony internetowej podlegają prawu polskiemu.